ว่าง
ว่าง
นายก อบต.ไทยอุดม


เมนูหลัก

บุคลากร

ข้อมูลหน่วยงาน

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
   คน
สถิติทั้งหมด
110021   คน
เริ่มนับวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2555

 
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไทยอุดม            เกณฑ์การสำรวจผลความพึงพอใจของประชาชน            การช่วยเหลือผู้ร้องทุกข์/ร้องเรียน            คู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์            รายงานติดตามผลการปฏิบัติแผนการควบคุมภายในตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินและการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561           
ภาพกิจกรรม อบต.ไทยอุดม
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ EGP
05/10/2021 : จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองตะเคียน หมู่ที่ 6 - โรงโม่เก่า ตำบลไทยอุดม อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 640 เมตร คอนกรีตหนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร โดยวิธีคัดเลือก
05/10/2021 : จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4-7 (ซอยวัดหนองตะเคียน) ตำบลไทยอุดม อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 980 เมตร คอนกรีตหนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร โดยวิธีคัดเลือก
05/10/2021 : จ้างโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และก่อสร้างรางระบายน้ำภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ ตำบลไทยอุดม อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04/10/2021 : จ้างเหมาทำอาหารกลางวันและอาหารว่าง โครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/09/2021 : จ้างเหมาจัดทำใบงานแบบฝึกหัด โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าพัฒนาผู้เรียน) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ไทยอุดม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/09/2021 : จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/09/2021 : ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/09/2021 : ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/09/2021 : ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/09/2021 : จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
คู่มือสำหรับประชาชน อบต.ไทยอุดม
ข่าวประกาศ/จัดซื้อจัดจ้าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ระจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2565   อ่านรายละเอียด »
โดย : อบต.ไทยอุดม   เมื่อวันที่: 13 ต.ค. 2564    เข้าชม : 13
ประกาศการรับลงทะเบียนผู้สูงอายุรายใหม่เพื่อขอรับเบี้ยยังชีพประจำปีงบประมาณ 2566
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไทยอุดม   อ่านรายละเอียด »
โดย : สำนักปลัด   เมื่อวันที่: 7 ต.ค. 2564    เข้าชม : 13
ประกาศ
รับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไทยอุดม ตำบลไทยอุดม อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว   อ่านรายละเอียด »
โดย : นางสาวพิสมัย สมมุ่ง    เมื่อวันที่: 6 ต.ค. 2564    เข้าชม : 22
ประกาศผู้ชนะ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองตะเคียน หมู่ที่ 6 - โรงไม้เก่า ตำบลไทยอุดม อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 640 เมตร คอนกรีตหนา0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร    อ่านรายละเอียด »
โดย : นางสาวพิสมัย สมมุ่ง    เมื่อวันที่: 6 ต.ค. 2564    เข้าชม : 26
ประกาศผู้ชนะ
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 4 - 7 (ซอยวัดหนองตะเคียน) ตำบลไทยอุดม อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาม 980 เมตร คอนกรีตหนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร โดยวิธีคัดเลือก    อ่านรายละเอียด »
โดย : นางสาวพิสมัย สมมุ่ง    เมื่อวันที่: 6 ต.ค. 2564    เข้าชม : 14
ประกาศแผน
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4-7 (ซอยวัดหนองตะเคียน) ตำบลไทยอุดม อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๙๘๐ เมตร คอนกรีตหนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร   อ่านรายละเอียด »
โดย : นางสาวพิสมัย สมมุ่ง   เมื่อวันที่: 16 ก.ย. 2564    เข้าชม : 12
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไทยอุดม (อ่าน : 18)
เกณฑ์การสำรวจผลความพึงพอใจของประชาชน (อ่าน : 17)
การช่วยเหลือผู้ร้องทุกข์/ร้องเรียน (อ่าน : 16)
คู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ (อ่าน : 20)
รายงานติดตามผลการปฏิบัติแผนการควบคุมภายในตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินและการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 (อ่าน : 21)
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลไทยอุดม (ITA ประจำปี พ.ศ. 2563) (อ่าน : 37)
จดหมายข่าวองค์การบริหารส่วนตำบลไทยอุดม ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2562 (อ่าน : 19)
ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 ตามพระราชบัญญัติ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 (อ่าน : 34)
ประกาศการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. (2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงแผน (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2564 (อ่าน : 36)
คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนขององค์การบริหารส่วนตำบลไทยอุดม ประจำปีงบประมาณ 2563 (อ่าน : 19)
หนังสือราชการจากกรมส่งเสริมฯ
กระดานข่าวทั่วไป
สวัสดีปีใหม่... มีรูปภาพประกอบ ( อ่าน 608 / ตอบ 1 )
     โดย : anee   เมื่อวันที่ 7 ม.ค. 2557 : 09:47    ตอบล่าสุด : admin
เลือกตั้ง... มีรูปภาพประกอบ ( อ่าน 681 / ตอบ 1 )
     โดย : ่jame   เมื่อวันที่ 8 ต.ค. 2556 : 09:13    ตอบล่าสุด : admin
หมดวาระ... มีรูปภาพประกอบ ( อ่าน 827 / ตอบ 1 )
     โดย : อ๊อด   เมื่อวันที่ 10 ก.ย. 2556 : 10:13    ตอบล่าสุด : admin
สินค้าโอทอป... มีรูปภาพประกอบ ( อ่าน 919 / ตอบ 2 )
     โดย : cat   เมื่อวันที่ 11 เม.ย. 2556 : 09:57    ตอบล่าสุด : วารุณ๊
ภััยแล้ง... มีรูปภาพประกอบ ( อ่าน 681 / ตอบ 0 )
     โดย : wat   เมื่อวันที่ 10 เม.ย. 2556 : 12:54   

= กระทู้ปักหมุด   = มีภาพประกอบ   = กระทู้ใหม่   = กระทู้มีคนตอบ
 
นายสุขสุบิน สินธุชัย
นายสุขสุบิน สินธุชัย
ปลัด อบต.ไทยอุดม


Social Network

ปฏิทิน/นาฬิกา

<< ตุลาคม 2564 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

ลิ้งค์หน่วยงานต่างๆ


พยากรณ์อากาศ

ราคาน้ำมันวันนี้

  © Copyright 2555, allright reserved by  องค์การบริหารส่วนตำบลไทยอุดม   36/1 หมู่ 2 ต.ไทยอุดม อ.คลองหาด จ.สระแก้ว 27260    
  โทร. 037-247890    แฟ็กซ์. 037-247891   email: contact@thaiudom.go.th    

ระบบจัดการเว็บไซต์    ขอนแก่นเว็บดอทคอม