นางสาวมณีจันทร์ ยอดทอง
นางสาวมณีจันทร์ ยอดทอง
นายก อบต.ไทยอุดม


เมนูหลัก

บุคลากร

ข้อมูลหน่วยงาน

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
   คน
สถิติทั้งหมด
110021   คน
เริ่มนับวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2555

 
เกณฑ์การสำรวจผลความพึงพอใจของประชาชน            การช่วยเหลือผู้ร้องทุกข์/ร้องเรียน            คู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์            รายงานติดตามผลการปฏิบัติแผนการควบคุมภายในตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินและการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561            การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลไทยอุดม (ITA ประจำปี พ.ศ. 2563)           
ภาพกิจกรรม อบต.ไทยอุดม
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ EGP
09/09/2021 : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สก.ถ.39-001 บ้านซับน้อย-บ้านวังปืน (กว้าง 6 เมตร ยาว 500 เมตร) องค์การบริหารส่วนตำบลไทยอุดม อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddi
07/09/2021 : จ้างเหมาจัดทำป้ายแผ่นเหล็กสีม่วงพร้อมเสาเหล็กกลม เพื่อใช้ในโครงการพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำหริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07/09/2021 : จ้างจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลไทยอุดม อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03/09/2021 : ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20/08/2021 : จ้างจ้างเหมาก่อสร้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๒ ตำบลไทยอุดม อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20/08/2021 : จ้างจ้างเหมาโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๖ ตำบลไทยอุดม อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20/08/2021 : ซื้อสารกำจัดวัชพืช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20/08/2021 : จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19/08/2021 : ซื้อถุงยังชีพสำหรับแจกจ่ายให้แก่ครัวเรือนภายในเขตพื้นที่ตำบลไทยอุดม ที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19/08/2021 : ซื้อน้ำดื่มสำหรับแจกจ่ายให้แก่ครัวเรือนภายในเขตพื้นที่ตำบลไทยอุดม ที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
คู่มือสำหรับประชาชน อบต.ไทยอุดม
ข่าวประกาศ/จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศแผน
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4-7 (ซอยวัดหนองตะเคียน) ตำบลไทยอุดม อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๙๘๐ เมตร คอนกรีตหนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร   อ่านรายละเอียด »
โดย : นางสาวพิสมัย สมมุ่ง   เมื่อวันที่: 16 ก.ย. 2564    เข้าชม : 4
ประกาศแผน
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองตะเคียน หมู่ที่ ๖ - โรงโม่เก่า ตำบลไทยอุดม อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๖๔๐ เมตร คอนกรีตหนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร   อ่านรายละเอียด »
โดย : นางสาวพิสมัย สมมุ่ง   เมื่อวันที่: 16 ก.ย. 2564    เข้าชม : 3
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สก.ถ.๓๙-๐๐๑ บ้านซับน้อย-บ้านวังปืน (กว้าง ๖ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร) องค์การบริหารส่วนตำบลไทยอุดม อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddi   อ่านรายละเอียด »
โดย : นางสาวพิสมัย สมมุ่ง   เมื่อวันที่: 9 ก.ย. 2564    เข้าชม : 15
ประกาศ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สก.ถ.39-001 บ้านซับน้อย-บ้านวังปืนฯ   อ่านรายละเอียด »
โดย : นางสาวพิสมัย สมมุ่ง   เมื่อวันที่: 30 ส.ค. 2564    เข้าชม : 31
ประกาศ
ราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สก.ถ.39-001 สายซับน้อย-บ้านวังปืน กว้าง ๖ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร ตำบลไทยอุดม อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว   อ่านรายละเอียด »
โดย : นางสาวพิสมัย สมมุ่ง   เมื่อวันที่: 26 ส.ค. 2564    เข้าชม : 21
ประกาศ
ประกาศเรื่องมอบอำนาจในการตัดสินใจการอนุญาติ อนุมัติ   อ่านรายละเอียด »
โดย : องคืการบริหารส่วนตำบลไทยอุดม   เมื่อวันที่: 16 ส.ค. 2564    เข้าชม : 58
ข่าวประชาสัมพันธ์
เกณฑ์การสำรวจผลความพึงพอใจของประชาชน (อ่าน : 13)
การช่วยเหลือผู้ร้องทุกข์/ร้องเรียน (อ่าน : 11)
คู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ (อ่าน : 14)
รายงานติดตามผลการปฏิบัติแผนการควบคุมภายในตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินและการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 (อ่าน : 18)
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลไทยอุดม (ITA ประจำปี พ.ศ. 2563) (อ่าน : 22)
จดหมายข่าวองค์การบริหารส่วนตำบลไทยอุดม ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2562 (อ่าน : 10)
ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 ตามพระราชบัญญัติ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 (อ่าน : 16)
ประกาศการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. (2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงแผน (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2564 (อ่าน : 17)
คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนขององค์การบริหารส่วนตำบลไทยอุดม ประจำปีงบประมาณ 2563 (อ่าน : 18)
ประกาศประชาสัมพันธ์เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไทยอุดม (อ่าน : 24)
หนังสือราชการจากกรมส่งเสริมฯ
กระดานข่าวทั่วไป
สวัสดีปีใหม่... มีรูปภาพประกอบ ( อ่าน 600 / ตอบ 1 )
     โดย : anee   เมื่อวันที่ 7 ม.ค. 2557 : 09:47    ตอบล่าสุด : admin
เลือกตั้ง... มีรูปภาพประกอบ ( อ่าน 674 / ตอบ 1 )
     โดย : ่jame   เมื่อวันที่ 8 ต.ค. 2556 : 09:13    ตอบล่าสุด : admin
หมดวาระ... มีรูปภาพประกอบ ( อ่าน 811 / ตอบ 1 )
     โดย : อ๊อด   เมื่อวันที่ 10 ก.ย. 2556 : 10:13    ตอบล่าสุด : admin
สินค้าโอทอป... มีรูปภาพประกอบ ( อ่าน 870 / ตอบ 2 )
     โดย : cat   เมื่อวันที่ 11 เม.ย. 2556 : 09:57    ตอบล่าสุด : วารุณ๊
ภััยแล้ง... มีรูปภาพประกอบ ( อ่าน 675 / ตอบ 0 )
     โดย : wat   เมื่อวันที่ 10 เม.ย. 2556 : 12:54   

= กระทู้ปักหมุด   = มีภาพประกอบ   = กระทู้ใหม่   = กระทู้มีคนตอบ
 
นายสุขสุบิน สินธุชัย
นายสุขสุบิน สินธุชัย
ปลัด อบต.ไทยอุดม


Social Network

ปฏิทิน/นาฬิกา

<< กันยายน 2564 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    

ลิ้งค์หน่วยงานต่างๆ


พยากรณ์อากาศ

ราคาน้ำมันวันนี้

  © Copyright 2555, allright reserved by  องค์การบริหารส่วนตำบลไทยอุดม   36/1 หมู่ 2 ต.ไทยอุดม อ.คลองหาด จ.สระแก้ว 27260    
  โทร. 037-247890    แฟ็กซ์. 037-247891   email: contact@thaiudom.go.th    

ระบบจัดการเว็บไซต์    ขอนแก่นเว็บดอทคอม