นางสาวมณีจันทร์   ยอดทอง
นางสาวมณีจันทร์ ยอดทอง
นายก อบต.ไทยอุดม


เมนูหลัก

บุคลากร

ข้อมูลหน่วยงาน

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
   คน
สถิติทั้งหมด
110021   คน
เริ่มนับวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2555

 
ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี 65            ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไทยอุดม            เกณฑ์การสำรวจผลความพึงพอใจของประชาชน            การช่วยเหลือผู้ร้องทุกข์/ร้องเรียน            คู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์           
ภาพกิจกรรม อบต.ไทยอุดม
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ EGP
20/01/2022 : จ้างเหมาบันทึกแผ่นเสียงโฆษณาประชาสัมพันธ์ โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20/01/2022 : จ้างเหมารถแห่โฆษณาประชาสัมพันธ์ โครงการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29/12/2021 : จ้างจ้างเหมาโครงการปรับปรุง, ซ่อมแซมไหล่ทางลาดยาง หมู่ที่ ๔ ซอย ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29/12/2021 : จ้างเหมาทำตรายางข้อความ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13/12/2021 : ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02/12/2021 : ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23/11/2021 : จ้างจ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบล หมู่ที่ 1-หมู่ที่ 9 ตำบลไทยอุดม อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16/11/2021 : จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16/11/2021 : ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/11/2021 : ซื้อซื้อสายเคเบิิ้ล แลน แคท5 100 เมตร (Cable Lan Cat5 100M Link) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
คู่มือสำหรับประชาชน อบต.ไทยอุดม
ข่าวประกาศ/จัดซื้อจัดจ้าง
กำหนดการออกสำรวจข้อมูล
กำหนดออกสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง   อ่านรายละเอียด »
โดย : นางสาวพรรทิวา เทียนทอง   เมื่อวันที่: 12 ม.ค. 2565    เข้าชม : 13
ประกาศโครงการประชาสัมพันธ์การสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
โครงการประชาสัมพันธ์การสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลไทยอุดม   อ่านรายละเอียด »
โดย : นางสาวพรรทิวา เทียนทอง   เมื่อวันที่: 12 ม.ค. 2565    เข้าชม : 10
ประกาศอบต.ไทยอุดม เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภา อบต.ไทยอุดม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 5
เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภา อบต.ไทยอุดม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 5 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ.2564 และการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไทยอุดม ครั้งเเรก เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ.2564   อ่านรายละเอียด »
โดย : กิจการสภาฯ อบต.ไทยอุดม   เมื่อวันที่: 10 ม.ค. 2565    เข้าชม : 11
ประกาศอบต.ไทยอุดม เรื่องกำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญประจำปี พ.ศ.2565
กำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญประจำปี พ.ศ.2565 และสมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยเเรกประจำปี พ.ศ.2566   อ่านรายละเอียด »
โดย : กิจการสภาฯ อบต.ไทยอุดม   เมื่อวันที่: 10 ม.ค. 2565    เข้าชม : 9
ประกาศแต่งตั้งเลขานุการสภาฯ
คำสั่ง เเต่งตั้งเลขนนุการสภา อบต.ไทยอุดม   อ่านรายละเอียด »
โดย : กิจการสภาฯ อบต.ไทยอุดม   เมื่อวันที่: 6 ม.ค. 2565    เข้าชม : 6
ประกาศ
ประกาศการยื่นแบบแสดงภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี 2565   อ่านรายละเอียด »
โดย : นางสาวพรรทิวา เทียนทอง   เมื่อวันที่: 15 ธ.ค. 2564    เข้าชม : 16
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี 65 (อ่าน : 18)
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไทยอุดม (อ่าน : 47)
เกณฑ์การสำรวจผลความพึงพอใจของประชาชน (อ่าน : 36)
การช่วยเหลือผู้ร้องทุกข์/ร้องเรียน (อ่าน : 31)
คู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ (อ่าน : 36)
รายงานติดตามผลการปฏิบัติแผนการควบคุมภายในตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินและการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 (อ่าน : 43)
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลไทยอุดม (ITA ประจำปี พ.ศ. 2563) (อ่าน : 55)
จดหมายข่าวองค์การบริหารส่วนตำบลไทยอุดม ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2562 (อ่าน : 34)
ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 ตามพระราชบัญญัติ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 (อ่าน : 60)
ประกาศการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. (2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงแผน (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2564 (อ่าน : 57)
หนังสือราชการจากกรมส่งเสริมฯ
กระดานข่าวทั่วไป
สวัสดีปีใหม่... มีรูปภาพประกอบ ( อ่าน 644 / ตอบ 1 )
     โดย : anee   เมื่อวันที่ 7 ม.ค. 2557 : 09:47    ตอบล่าสุด : admin
เลือกตั้ง... มีรูปภาพประกอบ ( อ่าน 699 / ตอบ 1 )
     โดย : ่jame   เมื่อวันที่ 8 ต.ค. 2556 : 09:13    ตอบล่าสุด : admin
หมดวาระ... มีรูปภาพประกอบ ( อ่าน 876 / ตอบ 1 )
     โดย : อ๊อด   เมื่อวันที่ 10 ก.ย. 2556 : 10:13    ตอบล่าสุด : admin
สินค้าโอทอป... มีรูปภาพประกอบ ( อ่าน 1,167 / ตอบ 2 )
     โดย : cat   เมื่อวันที่ 11 เม.ย. 2556 : 09:57    ตอบล่าสุด : วารุณ๊
ภััยแล้ง... มีรูปภาพประกอบ ( อ่าน 718 / ตอบ 0 )
     โดย : wat   เมื่อวันที่ 10 เม.ย. 2556 : 12:54   

= กระทู้ปักหมุด   = มีภาพประกอบ   = กระทู้ใหม่   = กระทู้มีคนตอบ
 
นายสุขสุบิน สินธุชัย
นายสุขสุบิน สินธุชัย
ปลัด อบต.ไทยอุดม


Social Network

ปฏิทิน/นาฬิกา

<< มกราคม 2565 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

ลิ้งค์หน่วยงานต่างๆ


พยากรณ์อากาศ

ราคาน้ำมันวันนี้

  © Copyright 2555, allright reserved by  องค์การบริหารส่วนตำบลไทยอุดม   36/1 หมู่ 2 ต.ไทยอุดม อ.คลองหาด จ.สระแก้ว 27260    
  โทร. 037-247890    แฟ็กซ์. 037-247891   email: contact@thaiudom.go.th    

ระบบจัดการเว็บไซต์    ขอนแก่นเว็บดอทคอม