นางสาวมณีจันทร์ ยอดทอง
นางสาวมณีจันทร์ ยอดทอง
นายก อบต.ไทยอุดม


เมนูหลัก

บุคลากร

ข้อมูลหน่วยงาน

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
   คน
สถิติทั้งหมด
110021   คน
เริ่มนับวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2555

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไทยอุดม เรื่อง การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2563            ประกาศรับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบลหรือข้าราชการประเภทอื่น            ประกาศรับโอนพนักงานส่วนตำบลสายงานผู้บริหาร            ประกาศเปลี่ยนแปลงวันเวลาสอบสัมภาษณ์            ประกาศเปลี่ยนแปลงวันสอบ           
ภาพกิจกรรม อบต.ไทยอุดม
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ EGP
20/07/2021 : ซื้อจัดซื้อถุงยังชีพสำหรับแจกจ่ายให้แก่ครัวเรือนภายในเชตพื้นที่ตำบลไทยอุดม ที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20/07/2021 : ซื้อจัดซื้อน้ำดื่มขวดกลาง เพื่อช่วยเหลือประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20/07/2021 : ซื้อจัดซื้อวัสดุทางการแพทย์ เพื่อสนับสนุนการปฎิบัติงานของเจ้าหน้าที่ปฎิบัติงานประจำจุดตรวจ ด่านตรวจหรือด่านสกัดประจำหมู่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20/07/2021 : ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20/07/2021 : ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ในพื้นที่ตำบลไทยอุดม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20/07/2021 : ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ในพื้นที่ตำบลไทยอุดม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20/07/2021 : ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19/07/2021 : จ้างจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในตำบล หมู่ที่ ๗ ตำบลไทยอุดม อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16/07/2021 : จ้างจ้างเหมาโครงการปรับปรุงตลาดนัดชุมชน หมู่ที่ ๒ บ้านซับน้อย ตำบลไทยอุดม อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/07/2021 : จ้างจ้างเหมาโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลภายในตำบล หมู่ที่ 4 บ้านหนองตะเคียน ตำบลไทยอุดม อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
คู่มือสำหรับประชาชน อบต.ไทยอุดม
ข่าวประกาศ/จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ
การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 5   อ่านรายละเอียด »
โดย : องค์การบริหารส่วนตำบลไทยอุดม   เมื่อวันที่: 29 มิ.ย. 2564    เข้าชม : 35
ประกาศ
การโอนบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 4   อ่านรายละเอียด »
โดย : องค์การบริหารส่วนตำบลไทยอุดม   เมื่อวันที่: 29 มิ.ย. 2564    เข้าชม : 11
ประกาศ
การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 3   อ่านรายละเอียด »
โดย : องค์การบริหารส่วนตำบลไทยอุดม   เมื่อวันที่: 29 มิ.ย. 2564    เข้าชม : 15
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไทยอุดม
การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2   อ่านรายละเอียด »
โดย : องค์การบริหารส่วนตำบลไทยอุดม   เมื่อวันที่: 24 มิ.ย. 2564    เข้าชม : 35
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไทยอุดม
การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1   อ่านรายละเอียด »
โดย : องค์การบริหารส่วนตำบลไทยอุดม   เมื่อวันที่: 24 มิ.ย. 2564    เข้าชม : 37
ประกาศ
เรื่องการกำหนดโครงสร้างส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลไทยอุดม   อ่านรายละเอียด »
โดย : องค์การบริหารส่วนตำบลไทยอุดม   เมื่อวันที่: 11 มิ.ย. 2564    เข้าชม : 35
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไทยอุดม เรื่อง การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2563 (อ่าน : 25)
ประกาศรับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบลหรือข้าราชการประเภทอื่น (อ่าน : 62)
ประกาศรับโอนพนักงานส่วนตำบลสายงานผู้บริหาร (อ่าน : 54)
ประกาศเปลี่ยนแปลงวันเวลาสอบสัมภาษณ์ (อ่าน : 49)
ประกาศเปลี่ยนแปลงวันสอบ (อ่าน : 59)
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (อ่าน : 57)
ประกาศรับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราขการประเภทอื่น (อ่าน : 141)
ประกาศรับโอนพนักงานส่วนตำบลสายงานผู้บริหาร (อ่าน : 147)
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลไทยอุดม (ITA ประจำปี พ.ศ. 2563) (อ่าน : 164)
รายงานของผู้ตรวจสอบบัญชีและรายงานการเงิน องค์การบริหารส่วนตำบลไทยอุดม อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 (อ่าน : 152)
หนังสือราชการจากกรมส่งเสริมฯ
กระดานข่าวทั่วไป
สวัสดีปีใหม่... มีรูปภาพประกอบ ( อ่าน 588 / ตอบ 1 )
     โดย : anee   เมื่อวันที่ 7 ม.ค. 2557 : 09:47    ตอบล่าสุด : admin
เลือกตั้ง... มีรูปภาพประกอบ ( อ่าน 664 / ตอบ 1 )
     โดย : ่jame   เมื่อวันที่ 8 ต.ค. 2556 : 09:13    ตอบล่าสุด : admin
หมดวาระ... มีรูปภาพประกอบ ( อ่าน 782 / ตอบ 1 )
     โดย : อ๊อด   เมื่อวันที่ 10 ก.ย. 2556 : 10:13    ตอบล่าสุด : admin
สินค้าโอทอป... มีรูปภาพประกอบ ( อ่าน 847 / ตอบ 2 )
     โดย : cat   เมื่อวันที่ 11 เม.ย. 2556 : 09:57    ตอบล่าสุด : วารุณ๊
ภััยแล้ง... มีรูปภาพประกอบ ( อ่าน 661 / ตอบ 0 )
     โดย : wat   เมื่อวันที่ 10 เม.ย. 2556 : 12:54   

= กระทู้ปักหมุด   = มีภาพประกอบ   = กระทู้ใหม่   = กระทู้มีคนตอบ
 
นายสุขสุบิน สินธุชัย
นายสุขสุบิน สินธุชัย
ปลัด อบต.ไทยอุดม


Social Network

ปฏิทิน/นาฬิกา

<< กรกฏาคม 2564 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

ลิ้งค์หน่วยงานต่างๆ


พยากรณ์อากาศ

ราคาน้ำมันวันนี้

  © Copyright 2555, allright reserved by  องค์การบริหารส่วนตำบลไทยอุดม   36/1 หมู่ 2 ต.ไทยอุดม อ.คลองหาด จ.สระแก้ว 27260    
  โทร. 037-247890    แฟ็กซ์. 037-247891   email: contact@thaiudom.go.th    

ระบบจัดการเว็บไซต์    ขอนแก่นเว็บดอทคอม