นางสาวมณีจันทร์ ยอดทอง
นางสาวมณีจันทร์ ยอดทอง
นายก อบต.ไทยอุดม


เมนูหลัก

บุคลากร

ข้อมูลหน่วยงาน

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
   คน
สถิติทั้งหมด
110021   คน
เริ่มนับวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2555

 
ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง: การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลไทยอุดม (ITA ประจำปี พ.ศ. 2563)
วันอังคาร ที่ 9 มิถุนายน พ.ศ.2563


  ด่วน  

                 ประชาสัมพันธ์ เชิญชวน ตอบแบบประเมินคุณธรรมแลความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลไทยอุดม ประจำปี พ.ศ. 25632 ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563
โดยแสกนคิวอาร์โคด ดังนี้

1. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน IIT 
ได้แก่ ผู้บริหาร ข้าราชการ/พนักงาน และลูกจ้าง ของ อบต.ไทยอุดม2. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT
ได้แก่ ประชาชน บริษัทเอกชน หรือหน่วยงานของรัฐอื่น ที่เคยมารับบริการหรือติดต่อราชการจากองค์การบริหารส่วนตำบลไทยอุดม ในปี พ.ศ. 2563 เป็นต้นมา


เข้าชม : 163


ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไทยอุดม เรื่อง การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2563 ( 13 พ.ค. 2564 )
ประกาศรับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบลหรือข้าราชการประเภทอื่น ( 5 มี.ค. 2564 )
ประกาศรับโอนพนักงานส่วนตำบลสายงานผู้บริหาร ( 5 มี.ค. 2564 )
ประกาศเปลี่ยนแปลงวันเวลาสอบสัมภาษณ์ ( 8 ธ.ค. 2563 )
ประกาศเปลี่ยนแปลงวันสอบ ( 2 ธ.ค. 2563 )


  © Copyright 2555, allright reserved by  องค์การบริหารส่วนตำบลไทยอุดม   36/1 หมู่ 2 ต.ไทยอุดม อ.คลองหาด จ.สระแก้ว 27260    
  โทร. 037-247890    แฟ็กซ์. 037-247891   email: contact@thaiudom.go.th    

ระบบจัดการเว็บไซต์    ขอนแก่นเว็บดอทคอม