นางสาวมณีจันทร์ ยอดทอง
นางสาวมณีจันทร์ ยอดทอง
นายก อบต.ไทยอุดม


เมนูหลัก

บุคลากร

ข้อมูลหน่วยงาน

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
   คน
สถิติทั้งหมด
110021   คน
เริ่มนับวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2555

 
ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง: ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไทยอุดม เรื่อง การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2563
วันพฤหัสบดี ที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ.2564


ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ สก 0023.3/ว0018  ลงวันที่  16  เมษายน 2563 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 3 )พ.ศ. 2561 ข้อ5 วรรคสอง เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด - 19 จังหวัดสระแก้วขอให้ยกเว้นการจัดทำประชาคมท้องถิ่น กรณีการการเพ่ิมเติมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสระแก้ว จนกว่าสถารณ์การการแพร่ระบาดโรคดังกล่าวจะคลี่คลายไปในทางที่ปลอดภัย
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ_ศ_2561-2565).pdf
 

เข้าชม : 24


ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไทยอุดม เรื่อง การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2563 ( 13 พ.ค. 2564 )
ประกาศรับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบลหรือข้าราชการประเภทอื่น ( 5 มี.ค. 2564 )
ประกาศรับโอนพนักงานส่วนตำบลสายงานผู้บริหาร ( 5 มี.ค. 2564 )
ประกาศเปลี่ยนแปลงวันเวลาสอบสัมภาษณ์ ( 8 ธ.ค. 2563 )
ประกาศเปลี่ยนแปลงวันสอบ ( 2 ธ.ค. 2563 )


  © Copyright 2555, allright reserved by  องค์การบริหารส่วนตำบลไทยอุดม   36/1 หมู่ 2 ต.ไทยอุดม อ.คลองหาด จ.สระแก้ว 27260    
  โทร. 037-247890    แฟ็กซ์. 037-247891   email: contact@thaiudom.go.th    

ระบบจัดการเว็บไซต์    ขอนแก่นเว็บดอทคอม