นางสาวมณีจันทร์ ยอดทอง
นางสาวมณีจันทร์ ยอดทอง
นายก อบต.ไทยอุดม


เมนูหลัก

บุคลากร

ข้อมูลหน่วยงาน

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
   คน
สถิติทั้งหมด
110021   คน
เริ่มนับวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2555

 
ภาพกิจกรรม

การทำประชาคมเพื่อทำคำขอประทานบัตรทำเหมืองแร่


เข้าชม : 28
รณรงค์และเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019


เข้าชม : 33
สรงน้ำพระพุทธเมตาอุดมทรัพย์


เข้าชม : 29
การประชุมสถาสมัยสามัญสมัยที่ 1 / 2564


เข้าชม : 38
ออกเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง


เข้าชม : 28
โครงการวันสงกรานต์ประจำปี 2563


เข้าชม : 51
โครงการอบรมส่งเสริมความรู้ตามหลักพระพุทธศาสนา


เข้าชม : 125
โครงการควบคุมและป้องกันไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563


เข้าชม : 130
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลไทยอุดม (ITA ประจำปี พ.ศ. 2563)


เข้าชม : 95
ตรวจสถานประกอบการเพื่อป้องกันโรคไวรัส โคโรนา 2019


เข้าชม : 140
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไทยอุดม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563


เข้าชม : 141
การประชุมศูนย์ช่วยเหลือ อบต.ไทยอุดม เพื่อพิจารณาให้การช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อยจากสาธารณภัย


เข้าชม : 131
โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563


เข้าชม : 134
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิภัยองค์การบริหารส่วนตำบลไทยอุดม


เข้าชม : 123
โครงการอบรมส่งเสริมความรู้ตามหลักพระพุทธศาสนาเนื่องในวันเข้าพรรษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562


เข้าชม : 144
โครงการอนามัยแม่และเด็กโภชนาการดี วัคซีนครบ ส่งเสริมพัฒนาการในเด็ก0-5 ปี


เข้าชม : 168
โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยโรคเรื้อรัง


เข้าชม : 138
โครงการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติดตำบลไทยอุดม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562


เข้าชม : 129
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลไทยอุดม ได้ร่วมตอบรับและสนับสนุนน้ำดื่มให้กับนักปั่นจักรยานจังหวัดสระแก้ว เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว 9 เส้นทาง 9 อำเภอ ณ บริเวณหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลไทยอุดม


เข้าชม : 144
การประชุมประชาคมระดับตำบลเพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น 2561 - 2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลไทยอุดม


เข้าชม : 193
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อบต.ไทยดม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562


เข้าชม : 174
โครงการมือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา เพื่อมอบหนังสือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ระยะที่ 2


เข้าชม : 208
โครงการประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561


เข้าชม : 210
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยวาตภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561


เข้าชม : 164
โครงการวันแม้แห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561


เข้าชม : 167
โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561


เข้าชม : 163
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลไทยอุดม สานสัมพันธ์ต่อต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560


เข้าชม : 222
วันที่ 25 สิงหาคม 2559 เวลา 09.00 น. ดร.นิติศาสตร์ นิติศาสตร์โยธิน ท้องถิ่นอำเภอคลองหาด เป็นประธานเปิดอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี 2559 โดยนางสาวมณีจันทร์ ยอดทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไทยอุดม กล่าวรายงาน ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบ


เข้าชม : 301
โครงการ อบต.ไทยอุดมเคลื่อนที่พบประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558


เข้าชม : 371
การแข่งขันกีฬาตำบลไทยอุดม ประจำปีงบประมาณ 2558


เข้าชม : 480

กำลังแสดงหน้าที่ 1/2 ->
<< 1 2 >>
  © Copyright 2555, allright reserved by  องค์การบริหารส่วนตำบลไทยอุดม   36/1 หมู่ 2 ต.ไทยอุดม อ.คลองหาด จ.สระแก้ว 27260    
  โทร. 037-247890    แฟ็กซ์. 037-247891   email: contact@thaiudom.go.th    

ระบบจัดการเว็บไซต์    ขอนแก่นเว็บดอทคอม