นางสาวมณีจันทร์ ยอดทอง
นางสาวมณีจันทร์ ยอดทอง
นายก อบต.ไทยอุดม


เมนูหลัก

บุคลากร

ข้อมูลหน่วยงาน

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
   คน
สถิติทั้งหมด
110021   คน
เริ่มนับวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2555

 
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ EGP
20/07/2021 : ซื้อจัดซื้อถุงยังชีพสำหรับแจกจ่ายให้แก่ครัวเรือนภายในเชตพื้นที่ตำบลไทยอุดม ที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20/07/2021 : ซื้อจัดซื้อน้ำดื่มขวดกลาง เพื่อช่วยเหลือประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20/07/2021 : ซื้อจัดซื้อวัสดุทางการแพทย์ เพื่อสนับสนุนการปฎิบัติงานของเจ้าหน้าที่ปฎิบัติงานประจำจุดตรวจ ด่านตรวจหรือด่านสกัดประจำหมู่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20/07/2021 : ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20/07/2021 : ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ในพื้นที่ตำบลไทยอุดม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20/07/2021 : ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ในพื้นที่ตำบลไทยอุดม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20/07/2021 : ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19/07/2021 : จ้างจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในตำบล หมู่ที่ ๗ ตำบลไทยอุดม อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16/07/2021 : จ้างจ้างเหมาโครงการปรับปรุงตลาดนัดชุมชน หมู่ที่ ๒ บ้านซับน้อย ตำบลไทยอุดม อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/07/2021 : จ้างจ้างเหมาโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลภายในตำบล หมู่ที่ 4 บ้านหนองตะเคียน ตำบลไทยอุดม อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13/07/2021 : จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13/07/2021 : ซื้อวัสดุก่อสร้าง กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07/07/2021 : ซื้อหนังสือเรียน ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลไทยอุดม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06/07/2021 : ซื้อวัสดุซ่อมแซมบ้านผู้ประสบสาธารณภัย (เหตุวาตภัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06/07/2021 : ซื้อวัสดุซ่อมแซมบ้านผู้ประสบสาธารณภัย (เหตุวาตภัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29/06/2021 : ซื้อจัดหาโดมหลังคาเหล็ก อเนกประสงค์ ชนิดล้อเลื่อน (ครุภัณฑ์อื่นๆ) เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมของ องค์การบริหารส่วนตำบลไทยอุดม และอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29/06/2021 : จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24/06/2021 : ซื้อจัดหาโดมหลังคาเหล็ก อเนกประสงค์ ชนิดล้อเลื่อน (ครุภัณฑ์อื่นๆ) เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมของ องค์การบริหารส่วนตำบลไทยอุดม และอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23/06/2021 : ซื้ออาหารว่างในโครงการกิจกรรมทำความสะอาดล้างสิ่งปนเปื้อนและฉีดยาฆ่าเชื้อเพื่อเตรียมอาคารสถานที่ภายในโรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/06/2021 : จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ภายในตำบลไทยอุดม หมู่ที่ ๑-หมู่ที่ ๙ ตำบลไทยอุดม อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/06/2021 : จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้า สำนักปลัด ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11/06/2021 : ซื้ออาหารว่างในโครงการกิจกรรมทำความสะอาดล้างสิ่งปนเปื้อนและฉีดยาฆ่าเชื้อเพื่อเตรียมอาคารสถานที่ภายในโรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/06/2021 : ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08/06/2021 : จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04/06/2021 : ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน U.H.T. รสจืด ขนาดความจุ 200 ซีซี สำหรับดำเนินงานโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม พลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม พลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม ประ
02/06/2021 : จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องฉีดพ่นหมอกควัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01/06/2021 : ซื้อวัสดุอุปกรณ์เครื่องตัดหญ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20/05/2021 : ซื้อวัสดุซ่อมแซมบ้านผู้ประสบสาธารณภัย (เหตุวาตภัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19/05/2021 : จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข ๔๑๘๒ สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19/05/2021 : จ้างเหมาทำตรายางข้อความ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กำลังแสดงหน้าที่ 1/0 ->
<< 1 >>
  © Copyright 2555, allright reserved by  องค์การบริหารส่วนตำบลไทยอุดม   36/1 หมู่ 2 ต.ไทยอุดม อ.คลองหาด จ.สระแก้ว 27260    
  โทร. 037-247890    แฟ็กซ์. 037-247891   email: contact@thaiudom.go.th    

ระบบจัดการเว็บไซต์    ขอนแก่นเว็บดอทคอม