นางสาวมณีจันทร์ ยอดทอง
นางสาวมณีจันทร์ ยอดทอง
นายก อบต.ไทยอุดม


เมนูหลัก

บุคลากร

ข้อมูลหน่วยงาน

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
   คน
สถิติทั้งหมด
110021   คน
เริ่มนับวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2555

 
สำนักงานปลัด


 
 
หมวดหมู่ : สำนักงานปลัด
ชื่อ - นามสกุล :
นายสุขสุบิน สินธุชัย

ตำแหน่ง :
ปลัด อบต.ไทยอุดม

เบอร์ติดต่อ : 0951766340

อีเมล์ :
 
 
หมวดหมู่ : สำนักงานปลัด
ชื่อ - นามสกุล :
-ว่าง-

ตำแหน่ง :
รองปลัด อบต.

เบอร์ติดต่อ :

อีเมล์ :
 
 
หมวดหมู่ : สำนักงานปลัด
ชื่อ - นามสกุล :
นายชัยยง ศรีกะชา

ตำแหน่ง :
หัวหน้าสำนักปลัด

เบอร์ติดต่อ : 0956308246

อีเมล์ :
 
 
หมวดหมู่ : สำนักงานปลัด
ชื่อ - นามสกุล :
นายชัยยุทธ ลัดลอย

ตำแหน่ง :
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

เบอร์ติดต่อ : 089-5400179

อีเมล์ : chaiyut704@gmail.com
 
 
หมวดหมู่ : สำนักงานปลัด
ชื่อ - นามสกุล :
-ว่าง-

ตำแหน่ง :
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

เบอร์ติดต่อ :

อีเมล์ :
 
 
หมวดหมู่ : สำนักงานปลัด
ชื่อ - นามสกุล :
นางสาวธิดารัตน์ บุตรดี

ตำแหน่ง :
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

เบอร์ติดต่อ : 0940855859

อีเมล์ : thidatatjoy@gmail.com
 
 
หมวดหมู่ : สำนักงานปลัด
ชื่อ - นามสกุล :
นางสาวพรธิภา ทองเพิ่ม

ตำแหน่ง :
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

เบอร์ติดต่อ : 0861575770

อีเมล์ :
 
 
หมวดหมู่ : สำนักงานปลัด
ชื่อ - นามสกุล :
นายประสิทธิ์ บุญโต

ตำแหน่ง :
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

เบอร์ติดต่อ :

อีเมล์ :
 
 
หมวดหมู่ : สำนักงานปลัด
ชื่อ - นามสกุล :
นายมาเนตร บุตรธรรม

ตำแหน่ง :
พนักงานขับรถยนต์

เบอร์ติดต่อ :

อีเมล์ :
 
 
หมวดหมู่ : สำนักงานปลัด
ชื่อ - นามสกุล :
นางสาวสุมาลี หอมนวน

ตำแหน่ง :
คนงาน

เบอร์ติดต่อ :

อีเมล์ :
 
 
หมวดหมู่ : สำนักงานปลัด
ชื่อ - นามสกุล :
นายอนุชา เกาะยางเผือก

ตำแหน่ง :
คนงาน

เบอร์ติดต่อ :

อีเมล์ :
 
 
หมวดหมู่ : สำนักงานปลัด
ชื่อ - นามสกุล :
นางสาววิภาวรรณ ไชยรักษ์

ตำแหน่ง :
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

เบอร์ติดต่อ :

อีเมล์ :
 
 
หมวดหมู่ : สำนักงานปลัด
ชื่อ - นามสกุล :
นางสาวพัณณิตา ประจงบัว

ตำแหน่ง :
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

เบอร์ติดต่อ :

อีเมล์ :
 
 
หมวดหมู่ : สำนักงานปลัด
ชื่อ - นามสกุล :
นางสาวพรพิมล สิริพรประเสริฐ

ตำแหน่ง :
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

เบอร์ติดต่อ :

อีเมล์ :

กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
<< 1 >>
  © Copyright 2555, allright reserved by  องค์การบริหารส่วนตำบลไทยอุดม   36/1 หมู่ 2 ต.ไทยอุดม อ.คลองหาด จ.สระแก้ว 27260    
  โทร. 037-247890    แฟ็กซ์. 037-247891   email: contact@thaiudom.go.th    

ระบบจัดการเว็บไซต์    ขอนแก่นเว็บดอทคอม