องค์การบริหารส่วนตำบลไทยอุดม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ไทยอุดม
อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลไทยอุดม อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว
folder ประกาศกิจการสภา
insert_drive_file ประกาศอบต.ไทยอุดม เรื่องกำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญประจำปี พ.ศ.2565
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6
insert_drive_file ประกาศอบต.ไทยอุดม เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภา อบต.ไทยอุดม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 5
เผยแพร่วันที่ : 9 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5
insert_drive_file คำสั่ง เเต่งตั้งเลขนุการสภา อบต.ไทยอุดม
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5
insert_drive_file คำสั่งแต่งตั้งรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไทยอุดม
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file คำสั่งแต่ตั้งประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไทยอุดม
เผยแพร่วันที่ : 30 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2
insert_drive_file ประกาศเรียกประชุมสมัยที่ 4 ครั้งที่ 1(1)
เผยแพร่วันที่ : 15 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5
insert_drive_file ประกาศเรียกประชุมสมัยที่ 2 ครั้งที่ 1(1)
เผยแพร่วันที่ : 15 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5
insert_drive_file เรียกประชุมสภา สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563
เผยแพร่วันที่ : 15 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6
insert_drive_file ประกาศเรียกประชุมสามัญสมัยที่ 1 ครั้งที่ 2
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6
insert_drive_file ประกาศเรียกประชุมสามัญสมัยที่ 1 ครั้งที่ 1
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6
1 - 10 (ทั้งหมด 10 รายการ) 1


× องค์การบริหารส่วนตำบลไทยอุดม