องค์การบริหารส่วนตำบลไทยอุดม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ไทยอุดม
อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลไทยอุดม อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว
chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่แผน
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน :
insert_drive_file ประกาศประกวดราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กันยายน 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 14
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กันยายน 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 14
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กันยายน 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 17
insert_drive_file ประกาศประกวดราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กันยายน 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 18
photo ประกาศเผยแพร่แผน poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กันยายน 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 16
insert_drive_file ประกาศประกวดราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กันยายน 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 21
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่แผน poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กันยายน 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 17
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลติกท์คอนกรีต สาย(ซอยห้า) หมู่ที่ ๔ บ้านหนองตะเคียน - หมู่ที่ ๙ บ้านวังปืน ฯ poll
เผยแพร่วันที่ : 12 กรกฎาคม 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 34
insert_drive_file ประกาศประกวดราคาจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มิถุนายน 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 37
insert_drive_file ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มิถุนายน 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 40
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่แผนก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวงแหวนรอบนอก บ้านซับถาวร หมู่ที่ 3 ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 248 เมตร หนา 15 เซนติเมตร ไหล่ทางลูกรัง ข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลไทยอุดม อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มิถุนายน 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 36
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนแอสฟัลติกท์คอนกรีต สาย (ซอยห้า) หมู่ที่ ๔ บ้านหนองตะเคียน-หมู่ที่ ๙ บ้านวังปืน รหัสทางหลวงท้องถิ่น สก.ถ.๓๙๐๐๙ สาย (ซอยห้า) หมู่ที่ ๔ บ้านหนองตะเคียน-หมู่ที่ ๙ บ้านวังปืน กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๘๖๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 71
insert_drive_file ข่าวประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลติกท์คอนกรีต (ซอยห้า) หมู่ที่ ๔ บ้านหนองตะเคียน-หมู่ที่ ๙ บ้านวังปืน ฯ poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 65
insert_drive_file ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลติกท์คอนกรีต สาย (ซอยห้า) หมู่ที่ ๔ บ้านหนองตะเคียน-หมู่ที่ ๙ บ้านวังปืน ฯ poll
เผยแพร่วันที่ : 24 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 57
insert_drive_file ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลติกท์คอนกรีต สาย (ซอยห้า) หมู่ที่ ๔ บ้านหนองตะเคียน-หมู่ที่ ๙ บ้านวังปืน ฯ poll
เผยแพร่วันที่ : 17 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 63
insert_drive_file ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลติกท์คอนกรีต สาย (ซอยห้า) หมู่ที่ ๔ บ้านหนองตะเคียน-หมู่ที่ ๙ บ้านวังปืนฯ poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 62
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 4 - 7 (ซอยวัดหนองตะเคียน) ตำบลไทยอุดม อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาม 980 เมตร คอนกรีตหนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร โดยวิธีคัดเลือก poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 58
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองตะเคียน หมู่ที่ 6 - โรงไม้เก่า ตำบลไทยอุดม อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 640 เมตร คอนกรีตหนา0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 65
insert_drive_file ประกาศแผน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองตะเคียน หมู่ที่ ๖ - โรงโม่เก่า ตำบลไทยอุดม อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๖๔๐ เมตร คอนกรีตหนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร poll
เผยแพร่วันที่ : 16 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 55
1 - 20 (ทั้งหมด 63 รายการ) 1 2 3 4


× องค์การบริหารส่วนตำบลไทยอุดม