messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลไทยอุดม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ไทยอุดม
อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลไทยอุดม อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว
assistant_photo แผนอัตรากำลัง
แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569
เผยแพร่วันที่ : 14 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6
แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่3) พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 31
แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 45
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไทยอุดม เรื่อง การจัดคนลงสู่ตำแหน่งตามกรอบอัตรากำลัง ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 51
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไทยอุดม เรื่อง แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 52
แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566 ฉบับแก้ไข (ครั้งที่ 1) พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 63
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไทยอุดม เรื่องกำหนดโครงสร้างส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลไทยอุดม (ลว. 30 พ.ค. 2564) poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 57
แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล (พ.ศ.2561 - 2563) poll
เผยแพร่วันที่ : 31 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 76
แผนอัตรากำลัง 3 ปี poll
เผยแพร่วันที่ : 29 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 70
ประกาศแผนอัตรากำลัง3ปี poll
เผยแพร่วันที่ : 29 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 70
แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 80
ประกาศ แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 75
รายงานผลการบริหารและพัฒนาบุคลากรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 62
แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 - 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กันยายน 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 61
ประกาศ แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2558 - 2560 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มิถุนายน 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 77
1 - 15 (ทั้งหมด 15 รายการ) 1

× องค์การบริหารส่วนตำบลไทยอุดม