องค์การบริหารส่วนตำบลไทยอุดม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ไทยอุดม
อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลไทยอุดม อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว
folder คำสั่ง/ประกาศ/ข้อบังคับ
insert_drive_file แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อสนับสนุนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลไทยอุดม (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เผยแพร่วันที่ : 8 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน :
insert_drive_file ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอย่างมีคุณธรรมและโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เผยแพร่วันที่ : 20 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1
insert_drive_file คำแถลงนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไทยอุดม ประจำปี 2565
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3
insert_drive_file คำแถลงนโยบาย poll
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤศจิกายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12
insert_drive_file ประกาศเจตจำนง
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7
insert_drive_file ประกาศสัดส่วนการประชุมประชาคมระดับตำบลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (61-65)
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤษภาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10
insert_drive_file คำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤษภาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8
1 - 7 (ทั้งหมด 7 รายการ) 1


× องค์การบริหารส่วนตำบลไทยอุดม