แบบคำร้อง ขอรับบริการถังขยะ
สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลไทยอุดม อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว
ข้อมูลผู้ยื่นคำร้อง
คำนำหน้า
ชื่อ
สกุล
อายุ
บ้านเลขที่
หมู่ที่
ถนน
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
โทรศัพท์


แผนที่ตั้งหรือภาพถ่ายสถานที่ ที่ต้องการรับบริการ (ไฟล์ jpg ขนาดไฟล์ไม่เกิน 10 MB)


(ระบบจะทำการบันทึกหมายเลข ip ของท่านเพื่อการตรวจสอบข้อมูล)


ใส่ code: