นางสาวมณีจันทร์ ยอดทอง
นางสาวมณีจันทร์ ยอดทอง
นายก อบต.ไทยอุดม


เมนูหลัก

บุคลากร

ข้อมูลหน่วยงาน

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
   คน
สถิติทั้งหมด
110021   คน
เริ่มนับวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2555

 
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไทยอุดม เรื่อง การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2563 (อ่าน : )
ประกาศรับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบลหรือข้าราชการประเภทอื่น (อ่าน : )
ประกาศรับโอนพนักงานส่วนตำบลสายงานผู้บริหาร (อ่าน : )
ประกาศเปลี่ยนแปลงวันเวลาสอบสัมภาษณ์ (อ่าน : )
ประกาศเปลี่ยนแปลงวันสอบ (อ่าน : )
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (อ่าน : )
ประกาศรับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราขการประเภทอื่น (อ่าน : )
ประกาศรับโอนพนักงานส่วนตำบลสายงานผู้บริหาร (อ่าน : )
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลไทยอุดม (ITA ประจำปี พ.ศ. 2563) (อ่าน : )
รายงานของผู้ตรวจสอบบัญชีและรายงานการเงิน องค์การบริหารส่วนตำบลไทยอุดม อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 (อ่าน : )
โครงการประเทศไทยไร้ขยะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนตำบลไทยอุดม (อ่าน : )
ประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้าง (อ่าน : )
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง(สอบสัมภาษณ์) (อ่าน : )
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานจ้าง (อ่าน : )
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลไทยอุดม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (อ่าน : )
วิธีการชำระภาษี (อ่าน : )
การชำระภาษี (อ่าน : )
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไทยอุดม เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลไทยอุดม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (อ่าน : )
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไทยอุดม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะกับตำแหน่ง (ภาค ค.) (สอบสัมภาษณ์) เพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลไทยอุดม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (อ่าน : )
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไทยอุดม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกและสอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลไทยอุดม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (อ่าน : )
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไทยอุดม เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลไทยอุดม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (อ่าน : )
ประการองค์การบริหารส่วนตำบลไทยอุดม เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุุคคลเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลไทยอุดม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (อ่าน : )
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อบต.ไทยดม (อ่าน : )
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไทยอุดม เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกและสอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลไทยอุดม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (อ่าน : )
โครงการมือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา เพื่อมอบหนังสือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ระยะที่ 2 (อ่าน : )
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไทยอุดม เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลไทยอุดม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (อ่าน : )
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไทยอุดม เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลไทยอุดม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (อ่าน : )
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไทยอุดม เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลไทยอุดม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (อ่าน : )
การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลไทยอุดม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (อ่าน : )
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลไทยอุดม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (อ่าน : )

กำลังแสดงหน้าที่ 1/2 ->
<< 1 2 >>
  © Copyright 2555, allright reserved by  องค์การบริหารส่วนตำบลไทยอุดม   36/1 หมู่ 2 ต.ไทยอุดม อ.คลองหาด จ.สระแก้ว 27260    
  โทร. 037-247890    แฟ็กซ์. 037-247891   email: contact@thaiudom.go.th    

ระบบจัดการเว็บไซต์    ขอนแก่นเว็บดอทคอม