ชื่อเรื่อง : ประกาศผู้ชนะ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองตะเคียน หมู่ที่ 6 - โรงไม้เก่า ตำบลไทยอุดม อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 640 เมตร คอนกรีตหนา0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร

ชื่อไฟล์ : announce3476_2MmDZZKMon41313.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้