ชื่อเรื่อง : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไทยอุดม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ครึ่งปีแรก ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ชื่อไฟล์ : Bh2J5kgMon60255.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้