ชื่อเรื่อง : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไทยอุดม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ครึ่งปีหลัง ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ชื่อไฟล์ : XGfY3AqMon60342.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้