ชื่อเรื่อง : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไทยอุดม เรื่อง ฐานในการคำนวนและร้อยละของฐานในการคำนวนเลื่อนเงินเดือนพนักงานครู ครึ่งปีแรก ครั้งที่ 1 ปรจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ชื่อไฟล์ : crNiwbBMon60423.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้