ชื่อเรื่อง : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไทยอุดม เรื่อง ฐานในการคำนวนและร้อยละของฐานในการคำนวนเลื่อนเงินเดือนพนักงานครู ครึ่งปีหลัง ครั้งที่ 2 ปรจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ชื่อไฟล์ : LkDl738Mon60500.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้