ชื่อเรื่อง : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไทยอุดม เรื่อง เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ชื่อไฟล์ : 65lzqKcTue83158.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้