ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง