องค์การบริหารส่วนตำบลไทยอุดม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ไทยอุดม
อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลไทยอุดม อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว
folder งบประมาณรายจ่ายประจำปี
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ประกาศ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 grade
เผยแพร่วันที่ : 22 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview14
insert_drive_file ข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณ 2566 grade
เผยแพร่วันที่ : 22 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview23
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไทยอุดม เรื่อง ประกาศผลการสอบและรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล (ครั้งที่2) poll
เผยแพร่วันที่ : 12 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview29
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไทยอุดม เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล (ครั้งที่2) grade
เผยแพร่วันที่ : 12 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview25
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไทยอุดม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ครั้งที่ ๒) grade
เผยแพร่วันที่ : 7 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview24

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 20 กันยายน 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview10
insert_drive_file ประกาศประกวดราคา
เผยแพร่วันที่ : 20 กันยายน 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview10
insert_drive_file ประกาศประกวดราคา grade
เผยแพร่วันที่ : 9 กันยายน 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview15
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา grade
เผยแพร่วันที่ : 9 กันยายน 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview15
photo ประกาศเผยแพร่แผน grade
เผยแพร่วันที่ : 5 กันยายน 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview15

folder แผนการจัดซื้อจัดจ้างแผนการจัดหาพัสดุ
find_in_page แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 เมษายน 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview63
insert_drive_file เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview59
insert_drive_file แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview50
insert_drive_file แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview53
insert_drive_file ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สก.ถ.39-001 บ้านซับน้อย-บ้านวังปืน (กว้าง 6 เมตร ยาว 500 เมตร) องค์การบริหารส่วนตำบลไทยอุดม อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview47

folder รายงานผลการปฏิบัติงาน


× องค์การบริหารส่วนตำบลไทยอุดม