องค์การบริหารส่วนตำบลไทยอุดม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ไทยอุดม
อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลไทยอุดม อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
นายสุขสุบิน สินธุชัย
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไทยอุดม
โทรศัพท์ : 095-176-6340
(ว่าง)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ไทยอุดม
นายสุขสุบิน สินธุชัย
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไทยอุดม รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง
โทรศัพท์ : 095-176-6340
นายอภิรัฐ อัปมาโท
นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง
โทรศัพท์ : 095-7674520
นายชัยยุทธ ลัดลอย
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด
โทรศัพท์ : 089-5400179
นายสุขสุบิน สินธุชัย
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไทยอุดม รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม


× องค์การบริหารส่วนตำบลไทยอุดม