องค์การบริหารส่วนตำบลไทยอุดม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ไทยอุดม
อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลไทยอุดม อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ ระเบียบและวิธีการสอบ เพื่อแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
เผยแพร่วันที่ : 22 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3
find_in_page ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลไทยอุดม เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2566
เผยแพร่วันที่ : 31 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไทยอุดม เรื่อง การรับสมัครสรรหา และเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุ และแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 30 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 26
insert_drive_file ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540 รวม 5 บทความ สิงหาคม 2566
เผยแพร่วันที่ : 29 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8
insert_drive_file คู่มือการดำเนินคดีปกครองสำหรับประชาชน (พิมพ์ครั้งที่ 1 Final)
เผยแพร่วันที่ : 11 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6
insert_drive_file คู่มือการดำเนินคดีปกครองสำหรับประชาชน (พิมพ์ครั้งที่ 2)
เผยแพร่วันที่ : 11 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5
insert_drive_file รายงานผลการทำลายบัตรเลือกตั้งสมาชิสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13
insert_drive_file แจ้งประชาสัมพันธ์การขยายเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 256 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไทยอุดม เรื่อง ขยายเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566(ครั้งที่ 2)
เผยแพร่วันที่ : 29 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไทยอุดม เรื่อง ขยายเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566(ครั้งที่ 2) poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14
insert_drive_file ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง poll
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16
insert_drive_file ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้ำใส poll
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15
insert_drive_file ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขร poll
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 27
insert_drive_file ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานเพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งในสายงานประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22
insert_drive_file ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14
insert_drive_file คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลไทยอุดม เรื่อง ระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไทยอุดม เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลไทยอุดม พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 39
insert_drive_file จัดทำแนวทางปฏิบัติตนตามข้อกำหนดจริยธรรม พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 18
photo ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไทยอุดม เรื่อง ให้พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลผ่านการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16
1 - 20 (ทั้งหมด 201 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


× องค์การบริหารส่วนตำบลไทยอุดม