องค์การบริหารส่วนตำบลไทยอุดม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ไทยอุดม
อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลไทยอุดม อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ประกาศการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1
insert_drive_file ประกาศผลสอบการสอบและรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1
insert_drive_file ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน :
insert_drive_file ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกบุุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรบรรจุเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลไทยอุดม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 24
insert_drive_file ประกาศขยายเวลาการดำเนินการตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 27
insert_drive_file ประกาศราคาประเมินของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราที่จัดเก็บ ในการเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15
photo ประกาศราคาประเมินของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราที่จัดเก็บ ในการเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15
insert_drive_file โครงการประชาสัมพันธ์การสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลไทยอุดม poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14
photo กำหนดออกสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 34
insert_drive_file ประกาศอบต.ไทยอุดม เรื่องกำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญประจำปี พ.ศ.2565
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10
insert_drive_file ประกาศอบต.ไทยอุดม เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภา อบต.ไทยอุดม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 5
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9
insert_drive_file ประกาศแต่งตั้งเลขานุการสภาฯ poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12
insert_drive_file ประกาศการยื่นแบบแสดงภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12
photo ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี 65 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11
insert_drive_file ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครนายก
เผยแพร่วันที่ : 22 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9
insert_drive_file ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครสมาชิกสภาฯ
เผยแพร่วันที่ : 22 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7
insert_drive_file ประกาศการรับลงทะเบียนผู้สูงอายุรายใหม่เพื่อขอรับเบี้ยยังชีพประจำปีงบประมาณ 2566
เผยแพร่วันที่ : 7 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9
insert_drive_file ประกาศ รับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไทยอุดม ตำบลไทยอุดม อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว
เผยแพร่วันที่ : 6 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9
photo ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไทยอุดม
เผยแพร่วันที่ : 6 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9
insert_drive_file เกณฑ์การสำรวจผลความพึงพอใจของประชาชน
เผยแพร่วันที่ : 17 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6
1 - 20 (ทั้งหมด 115 รายการ) 1 2 3 4 5 6


× องค์การบริหารส่วนตำบลไทยอุดม