องค์การบริหารส่วนตำบลไทยอุดม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ไทยอุดม
อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลไทยอุดม อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว
camera_alt ภาพกิจกรรม
การทำลายบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและผู้บริหารท้องถิ่น [10 กรกฎาคม 2566]
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไทยอุดม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานส่วนตำบล ออกสำรวจบ้านเรือนประชาชนที่ได้รับความเสียหาย [26 เมษายน 2566]
โครงการประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2566 [13 เมษายน 2566]
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไทยอุดม พร้อมด้วย ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไทยอุดม ออกตรวจเยี่ยมจุดตรวจเฝ้าระวังอุบัติเหตุ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2566 ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2566 [11 เมษายน 2566]
พิธีมอบใบประกาศนียบัตรสำหรับเด็กเล็กผู้ศึกษาสำเร็จตามหลักสูตรศึกษาปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลไทยอุดม [31 มีนาคม 2566]
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไทยอุดม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานส่วนตำบล ออกมอบวัสดุซ่อมแซมที่อยู่อาศัยผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาส [28 มีนาคม 2566]
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไทยอุดม ร่วมติดตามการดำเนินงาน ทีมพัฒนาเด็กและครอบครัว (CFT) ตำบลต้นแบบมหัศจรรย์ ๑,๐๐๐ วัน Plus ๒,๕๐๐ วันและสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 4D ตำบลไทยอุดม [15 มีนาคม 2566]
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไทยอุดม พร้อมด้วยทีม CFT ตำบลไทยอุดม ร่วมเยี่ยมบ้านหญิงตั้งครรภ์ ภายใต้โครงการมหัศจรรย์ ๑,๐๐๐ วัน Plus ๒,๕๐๐ วันและสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 4D ตำบลไทยอุดม [15 มีนาคม 2566]
แนวปฏิบัติ DOS AND DON’TS พฤติกรรมทางจริยธรรมของข้าราชการ พ.ศ. 2566 [7 มีนาคม 2566]
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไทยอุดม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานส่วนตำบลไทยอุดม ออกติดตามโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต [28 กุมภาพันธ์ 2566]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 - 10 (ทั้งหมด 81 รายการ)


× องค์การบริหารส่วนตำบลไทยอุดม