องค์การบริหารส่วนตำบลไทยอุดม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ไทยอุดม
อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลไทยอุดม อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
เผยแพร่วันที่ : 11 มีนาคม 2565 | เปิดอ่าน : 14
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร ฉบับที่ 2 พ.ศ.2535
เผยแพร่วันที่ : 11 มีนาคม 2565 | เปิดอ่าน : 9
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2543
เผยแพร่วันที่ : 11 มีนาคม 2565 | เปิดอ่าน : 9
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2550
เผยแพร่วันที่ : 11 มีนาคม 2565 | เปิดอ่าน : 10
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2558
เผยแพร่วันที่ : 11 มีนาคม 2565 | เปิดอ่าน : 16
กฎกระทรวง ว่าด้วยการควบคุมป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้ายตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร พ.ศ. 2558
เผยแพร่วันที่ : 11 มีนาคม 2565 | เปิดอ่าน : 13


× องค์การบริหารส่วนตำบลไทยอุดม